erfgenaam
BW - Boek III. - ErfenissenVerdeling en inbreng

Afdeling III. - Betaling van de schulden


Artikel 870:

De medeërfgenamen dragen onderling bij in de betaling van de schulden en lasten van de nalatenschap, ieder naar evenredigheid van wat hij daaruit ontvangt.