schuldeiser
BW - Boek III. - ErfenissenVerdeling en inbreng

Afdeling III. - Betaling van de schulden


Art. 876. In geval van onvermogen van een der medeërfgenamen of opvolgers onder algemene titel, wordt zijn aandeel in de hypothecaire schuld over alle anderen naar evenredigheid omgeslagen.