schuldeiser
BW - Boek III. - ErfenissenVerdeling en inbreng

Afdeling III. - Betaling van de schulden


Artikel 879:

Dit recht kan echter niet meer worden uitgeoefend, wanneer er schuldvernieuwing in de schuldvordering tegen de overledene heeft plaatsgehad door de erfgenaam als schuldenaar aan te nemen.

Commentaar