schuldeiser
BW - Boek III. - ErfenissenVerdeling en inbreng

Afdeling III. - Betaling van de schulden


Artikel 880:

Dit recht verjaart ten aanzien van roerende goederen door verloop van drie jaren.

  Ten aanzien van onroerende goederen kan de vordering ingesteld worden zolang deze goederen zich in handen van de erfgenaam bevinden.

Commentaar