law : inheritance : debt
erfgenaam

De schulden van de overledene inzake successierechten


Er mag in de aangifte van nalatenschap in principe aftrek worden gedaan van de schulden van de overledene (art. 27 W. Succ.)

De fiscus mag eisen dat een schuldeiser van de overledene een verlaring van schuldeiser aflegt (art. 34 W. Succ.)

Schulden die de overledene zou hebben ten aanzien van zijn erfgenamen worden apart geregeld (art. 33 W. Succ.)


successierechten


De rechtopvolgers van de overledene (zijn erfgenamen), die de nalatenschap hebben aanvaard zetten de rechten en de plichten van de overledene verder. Indien de overledene een huurovereenkomst had afgesloten, zullen zij de huurprijs moeten betalen. Indien de overledene een lening bij de bank had afgesloten, zullen zij deze lening verder moeten afbetalen (tenzij een schuldsaldo verzekering het krediet dekt).

Indien de overledene veel bezittingen heeft nagelaten, zullen zijn erfgenamen veel successierechten moeten betalen, tenzij de overledene ook veel schulden heeft nagelaten. Inzake het aanvaarden van schulden van de overledene in de aangifte van nalatenschap, zijn er wel bepaalde regels voor het berekenen van de successierechten.


Door het overlijden verdwijnen de schulden van de overledene niet, tenzij ze intuitu personae waren: bijvoorbeeld een kunstenaar die een opdracht heeft aanvaard om een kunstwerk te maken. Het is duidelijk dat zijn erfgenamen dit niet meer na zijn overlijden in zijn plaats kunnen doen.

Verwerping van de nalatenschap


Iedereen staat in met zijn eigen vermogen voor zijn eigen schulden. Is men erfgenaam van iemand anders dan heeft men de mogelijkheid om de nalatenschap te verwerpen. Men moet daartoe een verklaring afleggen op de rechtbank van eerste aanleg anno 2007.