law : inheritance : debt
Wetboek Successierechten
Aannemelijk passief


Artikel 27

Als aannemelijk passief met betrekking tot de nalatenschap van een Rijksinwoner gelden slechts:

1° de op de dag van zijn overlijden bestaande schulden van de overledene;

2° de begrafeniskosten.