law : inheritance : debt
Wetboek Successierechten
Aannemelijk passief

Artikel 28

De regelen betreffende de begroting der goederen die het actief ener nalatenschap samenstellen zijn van toepassing op de begroting der in het passief aannemelijke schulden.