Wetboek Successierechten:

Aannemelijk passief

Artikel 29

Het bestaan der schulden moet bewezen worden door de bewijsmiddelen die in rechte toelaatbaar zijn in een behandeling tussen schuldeiser en schuldenaar.

De schulden aangaande het beroep van de overledene en deze aangaande de huiselijke uitgaven van het verstreken jaar en van het lopend jaar kunnen evenwel door getuigen en vermoedens worden vastgesteld.

successierechten