law : inheritance : debt
Wetboek Successierechten
Aannemelijk passief

Artikel 31

Alle schuld, waarvan het bestaan bewezen wordt door overlegging van een stuk waarop een niet gedagtekende kwitantie is gesteld, wordt geacht, tenzij het tegendeel bewezen wordt, vóór het overlijden voldaan te zijn geworden.