law : inheritance : debt
erfgenaam

Wetboek Successierechten

Aannemelijk passief

Artikel 32:

Worden uitgesloten uit het passief, de bij artikel 4 voorziene schulden.

successierechten