law : inheritance : debt
Wetboek Successierechten:

Aannemelijk passief :

Artikel 34

Het bestuur is, in al de gevallen, bevoegd om van de aangevers het overleggen te vorderen van een verklaring van de schuldeiser, waarbij wordt bevestigd dat een in het passief opgenomen schuld ten laste van de overledene op de dag van dezes overlijden bestond. De verklaring dient ondertekend door de schuldeiser, door dezes wettelijke vertegenwoordiger of door een te dien einde aangestelde gevolmachtigde.

Zij mag door de schuldeiser niet worden geweigerd, op straffe van schadevergoeding wanneer zij wettig wordt aangevraagd.

Het bestuur is ertoe gerechtigd te vorderen dat de handtekening gelegaliseerd worde door de burgemeester der gemeente waar de ondertekenaar verblijft.

successierechten