law : inheritance : debt
erfgenaam
Wetboek Successierechten - Hoofdstuk I : vestiging van de rechten : (Fictiebepalingen) Artikel 4 :
Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd:

1° alle schulden alleenlijk bij uiterste wil erkend;

2° alle schuldbekentenissen van sommen die een bevoordeling vermommen onder het voorkomen van een contract ten bezwarenden titel, en niet aan het voor de schenkingen gevestigd registratierecht werden onderworpen.

(3° alle schenkingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.
Art. 4 : 3° alleen voor Vlaanderen)

Commentaar

successierechten