De schulden van de nalatenschap

De schulden van de overledene

Door de nalatenschap te aanvaarden zijn de erfgenamen gehouden tot de schulden van de overledene.

 

Inzake successierechten: passief der nalatenschap

Een aantal schulden vind de fiscale administratie uiterst bedenkelijk, en het wetboek van successierechten voorziet in een verwerping van een aantal schulden:
- Schulden van de overledene die hij alleen bij uiterste wilsbeschikking erkend heeft
- Schulden door de overledene aangegaan tegenover een van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden, of tegenover tussenpersonen: 2005
- Schuldbekentenissen die een bevoordeling vermommen: maar hier moet de fiscus zelf bewijzen dat er een bevoordeling vermond wordt (art. 105 W. Succ.: vermoedens, getuigen)

 

2747.com / law / inheritance / debt

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

De schulden van de nalatenschap

Schulden die alleen bij uiterste wilsbeschikking erkend zijn

Schuldbekentenissen die een bevoordeling vermommen

Schulden aangegaan door de overledene tegenover een van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden, of tegenover tussenpersonen: 2005

Examenvraag

2747.com / law / inheritance / debt

contact

Successierechten

Huwelijksvermogensrecht

Erfrecht

 

Schuldbekentenissen die een bevoordeling vermommen

De administratie kan, door alle middelen van het gemeen recht, bewijzen dat een schuldbekentenis geen enkele tegenprestatie van de schuldeiser dekt en dermate een bedekte bevoordeling uitmaakt.

De bijzondere legataris

De bijzondere legataris is niet gehouden tot betaling van de schulden van de nalatenschap