law : inheritance : declaration

Wetboek der successierechten

Aangifte van nalatenschap

Afdeling V : Niet-inlevering van aangifte

Artikel 47 W. Succ. anno 2006:

Bij niet-inlevering van aangifte binnen de bepaalde termijn, mag het bestuur van ambtswege, behoudens latere regeling, het bedrag der verschuldigde sommen begroten en de invordering er van vervolgen overeenkomstig artikel 142/1.

(Artikel 47 zoals Gewijzigd bij art. 31 W. 14 augustus 1947 (B.S., 17 september 1947).

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Indien er niet tijdig een aangifte van nalatenschap wordt ingediend, kan de fiscus ambtshalve tot aanslag overgaan en een dwangbevel uitvaardigen.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht