law : inheritance : declaration

Opstelling aangifte nalatenschap

Actief - Passief
Onroerende goederen
Buitenland - Waardebepaling

Meubelen en mobilaire voorwerpen
Waardebepaling

Kledingstukken, juwelen, boeken en alle voorwerpen tot persoonlijk gebruik van de overledene

Banktegoeden
Bewijsmiddelen van de fiscus - Bankonderzoek

Liggende gelden

Aandelen, obligaties, kasbons, rekening-curant, bezoldigingen
Familiale vennootschappen (art. 60bis)
Genoteerde effecten - Niet-genoteerde effecten - Niet in Belgie genoteerde effecten

Handelszaak, vrije beroepen, landbouwbedrijf, nijverheidsbedrijf

Auto, caravan, boot

Huur en pachtgelden

Schuldvorderingen

Lijfrente

Voorwaardelijke rechten, betwiste rechten, nietigheden
Beding van conventionele terugkeer in een schenking

Vruchtgebruik en blote eigendom

Terugnemingen en vergoedingen