Opstelling aangifte nalatenschap

Actief - Passief
Schulden op datum van overlijden
opgave van naam, voornamen, woonplaats schuldeiser (art. 42)
Artikel 27 :
Borgstellingen
Belastingschulden
Onderhoudsverplichtingen

Begrafeniskosten