law : inheritance : declaration
Opstelling van de aangifte van nalatenschap : Bijzondere legaten (2003)

Artikel 9 W.Succ. - Verkrijgingen door de overledene voor het vruchtgebruik en door een erfgenaam, legataris of begiftigde voor de blote eigendom

Ratio legis

Toepassingsvoorwaarden

Tegenbewijs

Mildering van artikel 12 W.Succ.

Bijzondere incidenties

Grondslag

Beschrijving in de aangifte
Notarieel fiscaal recht