law : inheritance : declaration
Wetboek Successierechten : Aangifte van nalatenschap

Afdeling II : Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor

Artikel 38 anno 2006:

De aangifte van successie dient ingeleverd:
....
bij afwezigheid: door de personen die krachtens het 1° en het 2° van dit artikel tot aangifte verplicht zijn, ten kantore van de laatste fiscale woonplaats van de afwezige binnen het Rijk als bedoeld in 1°, wat het recht van successie betreft, en ten kantore van de plaats waar de goederen gelegen zijn, zoals onder 2° is aangeduid, wat het recht van overgang bij overlijden betreft;