Opstelling van de aangifte van nalatenschap

Identiteit van de overledene - Identiteit van de aangevers - Erfopvolging - Erfrechtelijk actief en passief - Balans - Vergoedingen - Bijzondere legaten - Slotbepalingen

Onroerende goederen


Meubelen en mobilaire voorwerpen

Kledigstukken, juwelen, boeken en alle voorwerpen tot persoonlijk gebuik van de overledene


Tegoeden bij financiele instellingen

Liggende gelden


Aandelen, obligaties, ...

Handelszaak

Auto


Notarieel fiscaal recht