law : inheritance : declaration

Opstelling van de aangifte van nalatenschap

Identiteit van de overledene - Identiteit van de aangevers - Erfopvolging - Erfrechtelijk actief en passief - Balans - Vergoedingen - Bijzondere legaten - Slotbepalingen

Schulden op datum van overlijden


BegrafeniskostenNiet-aftrekbare schulden

Notarieel fiscaal recht