Opstelling van de aangifte van nalatenschap

Identiteit van de overledene - Identiteit van de aangevers - Erfopvolging - Erfrechtelijk actief en passief - Balans - Vergoedingen - Bijzondere legaten - Slotbepalingen

Toepassing van artikel 16 W. Succ.
Toepassingsvoorwaarden:
- Het moet gaan om vergoedingen die verband houden met een gemeenschap ...
- In zoverre de nalatenschap wordt verkregen door erfgenamen in de rechte lijn of de langstlevende echtgenoot


Geen toepassing van artikel 16 W. Succ.Notarieel fiscaal recht