law : inheritance : declaration

Opstelling van de aangifte van nalatenschap

Identiteit van de overledene - Identiteit van de aangevers - Erfopvolging - Erfrechtelijk actief en passief - Balans - Vergoedingen - Bijzondere legaten - Slotbepalingen

Schenkingen gedurende de laatste 3 jaar

Ophouding van vruchtgebruik en erfstelling over de hand

Verzekering van lichamelijk roerende goederen
Artikel 46 W. Succ.Notarieel fiscaal recht