Plicht tot indiening van een aangifte van nalatenschap

Een "persoon" overlijdt - Overgang door overlijden - Overgang van zijn goederen - Taxatie door successierechten - Door de erfgenamen - Aangifte - Bevoegd kantoor - Binnen de 5 maanden - Formulier


Overgang van goederen door overlijden
Voorbeeld: contractuele erfstelling (successierecht)


Overgang van goederen naar aanleiding van overlijden
Voorbeeld: beding van aanwas (registratierecht)


Notarieel fiscaal recht