Plicht tot indiening van een aangifte van nalatenschap

Een "persoon" overlijdt - Overgang door overlijden - Overgang van zijn goederen - Taxatie door successierechten - Door de erfgenamen - Aangifte - Bevoegd kantoor - Binnen de 5 maanden - Formulier


Rijksinwoner

Fictief bijgevoegd


Niet-rijksinwoner
Bruto waarde van de in Belgie gelegen onroerende goederen
Fictiebepalingen ook van toepassing

Notarieel fiscaal recht