Plicht tot indiening van een aangifte van nalatenschap

Een "persoon" overlijdt - Overgang door overlijden - Overgang van zijn goederen - Taxatie door successierechten - Door de erfgenamen - Aangifte - Bevoegd kantoor - Binnen de 5 maanden - Formulier

Taxatie door successierechten : Het successierecht - Tarief - Betaling - Waarborgen - Informatieverplichtingen - Bewijsmiddelen - Strafbepalingen - Teruggave - Verjaring - Vervolgingen en gedingen - Inlichtingen


Heffing volgens verwantschap - Belastingkrediet - Vrijstellingen - VerminderingenNotarieel fiscaal recht