law : inheritance : declaration

Iedere erfgenaam moet zelf zijn successierechten betalen (art. 75 W. Succ.).

Daartoe moet een aangifte van nalatenschap worden ingediend door de erfgenamen en de algemene legatarissen.

Men zal in de aangifte het verschil maken tussen de bezittingen en de schulden van de overledene.

De activa der nalatenschap worden normaal door de erfgenamen in de aangifte van nalatenschap geschat op hun verkoopwaarde op datum van overlijden.