law : inheritance : declaration
erfgenaam
Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk V : Aangifte van nalatenschap

Afdeling I : Verplichting tot aangifte

...
Artikel 36 anno 2007:

Er bestaat verplichting tot inlevering van deze aangifte in al de gevallen dat een goed overgedragen wordt onder de voorwaarden voorzien onder artikelen 1 tot 14.

Rechtsleer