law : inheritance : declaration
Wetboek Successierechten : Aangifte van nalatenschap 

Afdeling III : Aangiftetermijn

Artikel 40

Artikel 41:

De voor de inlevering der aangifte gestelde termijn, kan door de directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen worden verlengd.

De aangifte ingeleverd binnen de bij de wet bepaalde of door de directeur-generaal verlengde termijn kan worden gewijzigd zolang deze termijn niet verstreken is, tenzij de belanghebbenden uitdrukkelijk in een in de wettelijke vorm ingeleverde aangifte aan dit vermogen hebben verzaakt.