erfgenaam
Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk V : Aangifte van nalatenschap

Afdeling I : Verplichting tot aangifte

Afdeling II : Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor

Afdeling III : Aangiftetermijn

Afdeling IV : Vorm en inhoud

Afdeling V : Niet-inlevering van aangifte