law : inheritance : declaration
erfgenaam
Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk V : Aangifte van nalatenschap

Afdeling I : Verplichting tot aangifte


Artikel 35

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden verevend op zicht van een aangifte van nalatenschap.

Artikel 36

Er bestaat verplichting tot inlevering van deze aangifte in al de gevallen dat een goed overgedragen wordt onder de voorwaarden voorzien onder artikelen 1 tot 14.

Artikel 37