law : inheritance : declaration

Civielrechtelijke betekenis van fiscale aangifte

Een aangifte van nalatenschap is een fiscale verplichting. Het uitvoeren van die verplichting, heeft in principe geen gevolgen voor de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling.

Maar wanneer een burgerrechtelijke keuze vormvrij kan gebeuren (bijvoorbeeld de aanvaarding van een nalatenschap, de uitoefening van een keuzebeding) kan deze keuze ook in een aangifte van nalatenschap worden gedaan.

Er bestaat de mogelijkheid om een aangfite van nalatenschap te ondertekenen "onder voorbehoud van alle burgerlijke rechten".
e-notaris.be
Successierechten 2007 : topicsdialogenclausules