law : inheritance : declaration

Model aangifte van nalatenschap

(Model dat van toepassing is in Vlaanderen in 2008)
Mevrouw
(naam, voornamen, beroep van de overleden persoon en, in voorkomend geval, van zijn echtgenoot.)

echtgenote van de heer
geboren te  op
gehuisvest te
overleden te  op 

De ondergetekende:

VerklaartDat de nalatenschap als volgt is samengesteld:

Antwerpen,  17 april 2008

Deze aangifte bevat vier  bladen.