law : inheritance : declaration

Model aangifte van nalatenschap

(Model dat van toepassing is in Vlaanderen in 2008)

De ondergetekende:

De heer , geboren te  op , identiteitskaart nummer , echtgenoot van mevrouw , geboren te  op  wonende te
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, niet gewijzigd tot op heden.
Echtgenoot van de overledene.

Woonst kiezende in de laatste woonplaats van de overledene, met verzoek aan de E.A.Inspecteur om alle briefwisseling met betrekking tot deze aangifte te sturen aan , aan dewelke hierbij volmacht wordt gegeven om alle eventuele bijkomende en/of verbeterende aangiften te ondertekenen en in te dienen.

Verklaart: