law : inheritance : declaration

Model aangifte van nalatenschap

(Model dat van toepassing is in Vlaanderen in 2008)

De ondergetekende:

Verklaart:
Dat de nalatenschap als volgt is samengesteld
:

A. HUWELIJKSGEMEENSCHAP

1.  Actief van de huwelijksgemeenschap:
a. Onroerend actief: Totaal onroerend actief
b. Roerend actief van de huwgemeenschap : Totaal roerend actief   
              
2. Passief van de huwgemeenschap :              
a. ten laste van het onroerend actief : Totaal onroerend actief
b. ten laste van het roerend actief : Totaal roerend passief     

3. Balans huwgemeenschap :
a.Totaal gemeenschap netto-actief onroerend 
b.Totaal gemeenschap netto-actief roerend  (onder afrek van algemeen passief) 

B. NALATENSCHAP