law : inheritance : declaration

Model aangifte van nalatenschap

(Model dat van toepassing is in Vlaanderen in 2008)

De ondergetekende:

Verklaart: Dat de nalatenschap als volgt is samengesteld:

A. HUWELIJKSGEMEENSCHAP

B. NALATENSCHAP
1. Actief van de nalatenschap:
a. de helft der gemeenschap netto-onroerend:
b. de helft der gemeenschap netto roerend:
c. persoonlijke voorwerpen : 

2. Passief van de nalatenschap
a. begrafeniskosten
b. koffietafel
Totaal passief   

3. Balans
a. Totaal netto-onroerend actief nalatenschap:
b. Totaal netto-roerend actief nalatenschap (onder aftrek van het passief nalatenschap)