Normaal heeft men 5 maanden tijd om een nalatenschap aan te geven

De termijn voor het indienen van de aangifte bedraagt normaal 5 maanden (of langer indien er erfgenamen in het buitenland wonen).

In deze aangifte moet men het wereldwijd vermogen van de overledene opgeven.

De aangifte wordt door de erfgenamen ondertekend.

De aangifte moet worden ingediend op het kantoor de registratie bevoegd voor het gebied waar de overledene zijn laatste woonplaats had.

Wanneer de overledene bij zijn overlijden zijn fiscale woonplaats in BelgiŽ heeft, moet op zijn vermogen successierecht worden betaald. De berekening van deze belasting wordt gedaan via een aangifte.

In de aangifte wordt een keuze van woonplaats gedaan en kan verzocht worden de verdere briefwisseling naar een bepaald adres te zenden (bijvoorbeeld het adres van een jurist die zich bezig houdt met de aangifte).

Successierechten

Over de nalatenschap in Belgie:

erfgenaam

vruchtgebruik

aangifte

schenking

testament