Successierechten

in Belgie

This page in English.

Aangifte van nalatenschap: tarief bij een notaris in het jaar 2003

Tarief in de rechte lijn en tussen echtgenoten

Naam van de overledene: .................................

Bruto actief van de nalatenschap: ...........................

Op de eerste schijf van 31.580 euro bruto actief bedraagt het tarief 1%.
Zijnde ............. euro

Bij meer bruto actief dan 31.580 euro bedraagt het tarief: 315,80 euro
+ 0,75 % voor alles tussen 31.580 en 117.000 euro.
Zijnde, 315,80 euro + ....................... euro = .................. euro.

Bij meer bruto actief dan 117.000 euro bedraagt het tarief: 956,45 euro
+ 0,50 % voor alles tussen 117.000 en 315.150 euro.
Zijnde, 956,45 euro + ....................... euro = .................. euro.

Bij meer bruto actief dan 315.150 euro bedraagt het tarief: 1.947,20 euro
+ 0,25 % voor alles tussen 315.150 en 944.750 euro.
Zijnde, 1.947,20 euro + ....................... euro = .................. euro.

Bij meer bruto actief dan 944.750 euro bedraagt het tarief: 3.521,20 euro
+ 0,15 % voor alles boven de 944.750 euro.
Zijnde, 3.521,20 euro + ....................... euro = .................. euro.

In de zijlijn wordt het tarief met 50% verhoogd

Meer informatie

Successierechten