De aangifte van nalatenschap in Belgie

This page in English.

Soms staat het niet was wie de erfgenamen zijn of voor welk deel.

Toch kan men dan een aangifte indienen, om te vermijden dat tijdens het wachten de wettelijke interest op de erfenisrechten blijft lopen. In 2004 bedraagt die interest immers 7 procent terwijl geld op de bank veel minder opbrengt.

Er kan bijvoorbeeld een testament zijn gemaakt dat de kleinkinderen aanstelt als algemene legatarissen, terwijl er nog een eigen zoon is die een reservatair erfdeel heeft op de helft van de nalatenschap.

De reservatair erfgenamen kunnen na het overlijden verzaken aan hun reserve.

Zolang de reservataire erfgenaam geen positie inneemt, is het onzeker wie gaat erven en wel aandeel zal geerfd worden.

De fiscus kan aannemen dat de kleindinderen zullen erven.

Meer informatie

Successierechten