De reserve van een kleinkind

De kinderen van de overledene hebben een reserve krachtens artikel 913 BW.
Een ouder kan zijn eigen kind daarom niet volledig onterven.

Bij vooroverlijden van een kind, komt de reservataire erfaanspraak van dit kind toe aan de afstammelingen van dit kind krachtens artikel 914 BW.

Bij vooroverlijden van een kind en het kleinkind, komt de vordering tot inkorting toe aan de achterkleinkinderen. enz.

Dit alles steeds staaksgewijs.
Verdeling nalatenschap 2007: topics - dialogen - clausules