verdeling

Declaratief karakter van de verdeling

Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006
Boek 3 - Eerste titel. Erfenissen -  Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling IV. Gevolgen van de verdeling en vrijwaring van de kavels

Art. 883 BW

Ieder medeërfgenaam wordt geacht alleen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen of die hem bij veiling ten deel zijn gevallen, en nooit de eigendom van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad.


Rechtspraak:

Belgische Hof van Cassatie: 4 mei 2001