Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel I. - Erfenissen - Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng

Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Art. 815: Niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven

Art. 816  - Art. 817 - Art. 818 - Art. 819 - Art. 820 - Art. 821 - Art. 826 - Art. 827 - Art. 828 - Art. 829 - Art. 830 - Art. 831 - Art. 832 - Art. 833 - Art. 836 - Art. 837 - Art. 838 - Art. 839 - Art. 840 - Art. 841 - Art. 842

Samenvatting artikel 815 ev BW


2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht