Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek 3. Titel I. - Erfenissen. - Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng

Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Art. 815: Niemand kan worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven

Art. 816 :

Art. 817 : minderjarige of onbekwaamverklaarde medeërfgenamen

Art. 818 :

Art. 819 :

Art. 820 :

Art. 821 :

Art. 826 :

Art. 827
: Indien de goederen niet gevoeglijk verdeeld kunnen woorden

Art. 828 : De erfgenamen wier van banden van verwantschap met de overledene niet zijn vastgesteld

Art. 829 :

Art. 830
:

Art. 831 :

Art. 832
:

Art. 833 :

Art. 836 :

Art. 837 : opgeheven (overspelige  kind en verdeling in natura)

Art. 838 : Minnelijke verdeling in gerechtelijke vorm

Art. 839

Art. 840
:

Art. 841 :

Art. 842 :

Samenvatting

Afdeling II. - inbreng