Privatieve clausule in een ascendentenverdeling

Het beding waarbij de ouder-boedelverdeler de deelgenoten die de verdeling betwisten hun aandeel in het beschikbaar gedeelte ontneemt en het bij vooruitgift schenkt of legateert aan de deelgenoten die de ouderlijke verdeling niet betwisten, wordt een privatieve clausule genoemd. Soms ook strafbeding genaamd.

Het is een echte burgerrechtelijke straf.

De ouderlijke verdeling kan worden aangevochten op basis van een benadeling voor meer dan een/vierde.

ascendentenverdeling  2007 : topics - dialogen - clausules