Notariskennis : ouderlijke boedelverdeling

Benadeling

Artikel 1079 Belgisch Burgerlijk Wetboek