verdeling

Verdeling van een Erfenis

De eerste vraag die men zich moet stellen is of er minderjarigen betrokken zijn in de erfenis.

Indien iedereen meerderjarig en bekwaam is, kunnen alle eigenaars samen tot derdeling van de erfenis overgaan in der minne.

Er bestaat ook een procedure om langs de rechtbank de verdeling van een erfenis te vorderen. In grote mate zal dan de notaris een ontwerp van verdeling opstellen dat aan de erfgenamen wordt voorgesteld. Zijn die niet akkoord met de verdeling zoals door de notaris voorgesteld, dan zal de rechtbank uiteindelijk de knoop doorhakken.