verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Art. 817. De vordering tot verdeling kan, wat minderjarige of onbekwaamverklaarde medeërfgenamen betreft, worden ingesteld door hun voogden, daartoe (door de vrederechter van de plaats waar de voogdij is opengevallen) bijzonder gemachtigd. <W 2001-04-29/39, art. 31, 006; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  Wat afwezige medeërfgenamen betreft, behoort de vordering aan de in het bezit gestelde bloedverwanten.