verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Art. 818. (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. IV, 8>
  <NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregel (zie art. IV, 47, § 1 W. 14 juli 1976) blijft de hierna volgende tekst van kracht in de voorziene gevallen :
  De man kan, zonder medewerking van zijn vrouw, verdeling vorderen ten aanzien van de door haar verkregen roerende of onroerende goederen die in de gemeenschap vallen; ten aanzien van de goederen die niet in de gemeenschap vallen, kan de man zonder medewerking van zijn vrouw geen verdeling vorderen; hij kan, indien hij het recht van genot over haar goederen heeft, slechts een provisionele verdeling vragen.
  De medeërfgenamen van de vrouw kunnen de definitieve verdeling niet vorderen zonder de man en de vrouw in de zaak te betrekken.>