verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Art. 821. <W 10-10-1967, art. 98> Wanneer verzegeling heeft plaatsgehad, kunnen alle schuldeisers tegen de ontzegeling verzet doen binnen de perken, gesteld in het vierde deel, boek IV, hoofdstuk I van het Gerechtelijk Wetboek.
  De formaliteiten van de ontzegeling en van de boedelbeschrijving worden in het genoemde hoofdstuk geregeld.