verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm


Art. 827. Indien de goederen niet gevoeglijk verdeeld kunnen woorden, kan iedere deelgenoot de openbare verkoping ervan vorderen.
  Indien echter alle partijen meerderjarig zijn, kunnen zij overeenkomen dat de veiling gedaan wordt voor een notaris, die zij met onderling goedvinden aanwijzen.

Wetsgeschiedenis