verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm


Art. 833. Het verschil van de kavels in natura wordt vergoed door een uitkering hetzij in rente, hetzij in geld.